vlag
vlag
  • Plezier bij een Engelstalig kinderdagverblijf in Nederland
  • Spelen in een Engelstalig kinderdagverblijf
  • Activiteiten op het Engelstalige kinderdagverblijf

Doelstellingen en leerplan

Doelstellingen

Bij Funtazia International Child Care streven we ernaar een echte thuisomgeving te creëren voor ouders en kinderen van de internationale gemeenschap in en rond Rotterdam.

We willen kwaliteitszorg bieden in een veilige omgeving waar kinderen geliefd zijn en gerespecteerd en verzorgd worden door ons gekwalificeerde en professionele personeel. We streven ernaar om de ontwikkeling van de kinderen op alle vlakken te ondersteunen en stimuleren door hen een breed scala aan verschillende activiteiten aan te bieden.

Leerplan

Ons leerplan is gebaseerd op de visie van Reggio Emilia, waar kinderen leren door te spelen, te verkennen en te ervaren. De vaak gebruikte term 'honderd talen van kinderen' in de Reggio Emilia-aanpak verwijst naar de vele manieren waarop kinderen zichzelf kunnen uiten. Ze vergroten hun ontwikkelingsvaardigheden door de wereld rondom hen.

Om aan de behoeften van alle kinderen te voldoen bieden we hen veel ontwikkelingstimulerende activiteiten die passen bij hun leeftijd.

Kinderen krijgen verschillende mogelijkheden om na te denken, te herzien, op te bouwen, te onderhandelen, te ontwikkelen en hun gedachten en gevoelens symbolisch uit te drukken.

Ons leerplan focust op het ondersteunen en stimuleren van de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • motorische vaardigheden: door te schilderen, kleuren, bouwen, zintuiglijke spellen, knippen, enz.
  • communicatieve vaardigheden: de woordenschat uitbreiden door de juiste woorden te kiezen, duidelijk te praten en korte zinnen maken, lezen met/voor de kinderen, zingen, enz.
  • Sociaal-emotionele vaardigheden: door groepsspelletjes te spelen, elkaar te helpen, samen verjaardagen/feestdagen te vieren, interesse te tonen in de gevoelens/behoeften van anderen enz.
  • Zintuiglijke vaardigheden: door te bakken/koken, buiten te spelen met zand en aarde, waterspelletjes, schilderen met de voeten, enz.
  • Cognitieve vaardigheden: door de ontwikkeling van alle bovengenoemde gebieden te ondersteunen.